İstasyonlar

Mevcut tüm istasyonlar revizyondan geçirilecek veya yenilenecektir. Genel ilkeler, orta peronlara dayanacaktır ve tüm peronlar, gelecekte kullanılacak olan 10 vagonlu trenler için hazırlanacaktır. Bir başka ifadeyle uzunluk, yaklaşık 225 metre olacaktır.

İstanbul Boğazı Geçişindeki üç yeni yeraltı istasyonu, DLH ve Belediyeler dahil olmak üzere ilgili Yetkili Kurumlarla çok sıkı işbirliği içerisine hareket edecek olan Yükleniciler tarafından detaylı olarak tasarlanacaktır. Yenikapı, Proje üzerindeki en büyük aktarma istasyonu olacaktır. Ve bu istasyonların üçünün de ana konkorsu yeraltında olacak ve sadece girişleri yüzeyden görülebilecektir.

Aşağıdaki şekillerde, – istasyonun neye benzediğini gösteren - muhtemel bir tasarım örneğini göreceksiniz ; fakat nihai tasarım, bu şekillerden çok daha farklı gözükebilecek ve ortaya çıkabilecektir.

Sirkeci Station

Sirkeci İstasyonu, tamamen yeraltında olacaktır. Grafiklerde, muhtemel bir istasyon tasarımı gösterilmiştir. Tarihi binalar üzerindeki etkinin ve arazi kamulaştırma ihtiyacının en aza indirgenebilmesi için, yerüstünde sadece sınırlı düzeyde alan işgal edilmiştir.

Yenikapi Station

Yenikapı istasyonu, büyük aktarma istasyonlarından biridir. Grafiklerde, istasyonun büyük bir bölümünün muhtemelen yeraltında olacağı ve sadece yolcuları girişe yönlendirecek olan hafif bir yapının yerüstünde bulunacağı gösterilmiştir.

Uskudar Station

Üsküdar İstasyonu, İstanbul Boğazı’nın Asya yakasındaki en önemli aktarma istasyonudur. Şekilde, tasarımın nasıl düzenlenebileceğini gösteren muhtemel bir tasarım örneği sunulmuştur. İstasyon ve konkors, bir yer altı yapısını oluşturmaktadır.

Old Station in Goztepe

İstanbul, çok çeşitli tarihi binaları ve kültürel hazineleri bulunan bir şehirdir. Resimde, Göztepe’de bulunan en iyi şekilde korunmuş eski istasyonlardan biri gösterilmiştir. Bu İstasyon, Marmaray Projesinin bir parçası olarak yerinde muhafaza edilecek ve yenileştirilecektir.

Tokyo Waterfront Area Rapid Transit

Marmaray Projesi için yeni Demiryolu Araçları satın alınacaktır. Resimde, metro sistemleri için tipik modern demiryolu araçlarının neye benzeyeceğini gösteren bir tasarım sunulmuştur. (Tokyo Waterfront Bölgesi Hızlı Toplu Taşıma Sistemi)

Copenhagen Metro


Projenin Boğaz Geçişi bölümündeki üç yeni istasyon, derin yeraltı istasyonları olarak inşa edilecektir.Resimlerde, dünya genelinde metrolarda karşılaşılan – ve zemin seviyesinden çok daha derinlerde bile, hafif ve çevreye dost bir ortamın nasıl yaratılabileceğini gösteren – tasarım örnekleri gösterilmiştir.

Sobu Line, Tokyo Waterfront Area Rapid Transit

Tokyo Waterfront Bölgesi Hızlı Toplu Taşıma Sistemi ile ilgili bu resimlerde, insanların peronlardan aşağıya ve yukarıya taşınabilmeleri için gerekli merdivenler ve yürüyen merdivenlerin modern tasarımı gösterilmiştir.

Tokyo Waterfront Area Rapid Transit

İnsanların doğrudan bir şekilde peronlardan zemin seviyesinin yakınına gelebilmelerini sağlayan uzun yürüyen merdivenler, bazen çok derin yeraltı istasyonlarında da kullanılmaktadır

Teito Rapid Transit Authority, Namboku Line
Teito Hızlı Toplu Taşıma İdaresi, Namboku Hattı,Tokyo
Tokyo Waterfront Area Rapid Transit
Tokyo Waterfront Bölgesi Hızlı Toplu Taşıma Sistemi
Tokyo Waterfront Area Rapid Transit
Yeraltı istasyonunun geniş ve büyük düzenlemesi, kullanıcıların rahatlamasını ve hoş duygulara kapılmalarını sağlar.