Rail Transit Share
Şekilde, dünya genelindeki büyük modern şehirlerde, motorlu taşıtlarla yapılan yolculuklar arasında demiryolu trafiğiyle gerçekleştirilen yolculukların yüzdeleri gösterilmiştir. Görülebileceği üzere Tokyo’da, her 100 yolculuktan 60’ı, trenle yapılmaktadır; buna karşılık İstanbul’da bugün itibariyle her 100 yolculuktan sadece 3.6’sı demiryollarıyla yapılmaktadır. Marmaray Projesi ve ilgili demiryolu hatları hizmete açıldığında, trenle yapılan yolculukların sayısı, her 100 yolculuktan 28’ine kadar yükselecektir.

Yolculuk Süresi ve Güzergah

Yeni Marmaray Demiryolu Projesinin güzergahı, İstanbul Boğaz Geçişi hariç olmak üzere, mevcut banliyö demiryolu hattının güzergahına benzerlik göstermektedir. Bir başka ifadeyle, Halkalı ile Yedikule ve Haydarpaşa ile Gebze arasındaki mevcut istasyonların çoğu bugünkü yerlerinde kalacak; fakat binalar revizyon ve onarımdan geçirilecek veya tamamen yeni binalar inşa edilecektir.

Bunlara ek olarak, Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar’da yeni yeraltı istasyonları inşa edilecek ve demiryolu teknolojisi, modern sistemler ve demiryolu araçları kullanılarak iyileştirilecektir.

Halkalı’dan Gebze’ye bir yolculuk, Sirkeci’den Haydarpaşa’ya feribotla geçiş dahil olmak üzere, tipik koşullar altında üç saatten biraz daha uzun sürmektedir. İyileştirilmiş banliyö demiryolu sistemi hizmete açıldığında, bu yolculuk bir saat ve kırk beş dakika sürecektir. Bir başka ifadeyle yolcular, bu yolculuktan yaklaşık bir saat ve on beş dakika kazanacaklardır.

Yukarıda belirtilen durum dahil olmak üzere, yolculuk süresi ile ilgili diğer örnekler, aşağıda liste halinde sunulmuştur:

Genel olarak bakıldığında bu zaman tasarrufu, etkileyici gözükmeyebilir; fakat yolcu başına günlük zaman tasarrufu toplam yolculuk sayısı ile çarpıldığında, çok yüksek düzeyde zaman kazanılacağı görülecektir. Bu hesaplamaların doğru olmayabileceğini söylemeye gerek yoktur; fakat bunlar yeni demiryolu sisteminin etkinliği hakkında bir fikir verebilir.

Sistemin hizmete açılacağı yılda, zamandan elde edilecek toplam tasarrufun yaklaşık 13 milyon saat olacağı hesaplanmıştır; 2015 yılı itibariyle elde edilecek olan toplam zaman tasarrufu, yaklaşık 25milyon saat olacak ve sistemlerin kapasitesi tamamen kullanılabilir hale geldiğinde, elde edilecek zaman tasarrufu yılda yaklaşık 36 milyon saat veya tüm dünya genelinde her gün insanlar tarafından kazanılan yaklaşık 100.000 saat (11.4 yıl) olacaktır!

Etkinlik düzeyindeki bu tür bir gelişme, İstanbul’un genel ulaşım modeli üzerinde de birçok farklı yansımaya neden olacaktır. Dünya genelindeki büyük şehirlerde demiryolu sistemlerinin etkinliği, genellikle toplam yolculuk sayısına karşılık, demiryolu ve metro sistemleriyle yapılan tüm yolculukların yüzdesi ile ölçülmekte ve izlenmektedir.

Birkaç yıl önce bu yolculuk yüzdesi, Tokyo’da %60, New York’ta %31, Londra’da %22, Paris’te %25 iken, bu oran İstanbul’da sadece %3.6 idi. Bu rakamlar açıkça gösteriyor ki İstanbul’da insanlara günlük ulaşım ihtiyaçları çerçevesinde etkin tren sistemlerini kullanma imkanının sunulabilirliği açısından değerlendirildiğinde, ciddi düzeyde geciktirilmiş iş yükü bulunmaktadır. Marmaray Projesi tamamlandığında ve insanlar yeni sistemleri kullanmaya alıştıklarında, bu yüzdenin yaklaşık olarak %28 oranına yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu gerçekleştiği takdirde, İstanbul’un ulaşım etkinliği ve çevresel çözümleri, dünya genelindeki diğer büyük şehirlerle karşılaştırılabilir düzeye erişecektir.