Passenger Demand Prediction Module
Marmaray Projesi ile ilgili yolcu talebinin tahmin edilebilmesi için kullanılan güncellenmiş modelde İstanbul, uygulanabilir olan en küçük idari bölüme dayanılarak, 211 farklı bölgeye ayrılmıştır. Bu nedenle bu model, trafikteki gelişmelerle ilgili olarak oldukça güvenilir ve ince ayrıntılı tahminleri yansıtmaktadır.

Yolcu Talebi ve Planlama

Tüm büyük altyapı projelerinin temeli, daima bir beklenen talep çalışmasına dayanacaktır – “Sistemdeki yolcu sayısı tahmini olarak ne kadar olacaktır, yolcular nereden nereye seyahat edecektir ve insanlar banliyö tren sistemini günün hangi saatlerinde kullanacaklardır?”. Marmaray Projesi de bu tür çalışmalara dayanmaktadır. İlk sistematik çalışmalar, 1985 yılında gerçekleştirilmiş ve bu tarihten itibaren bu çalışmalar, düzenli aralıklarla güncellenmiştir.

Marmaray Projesi ile ilgili en son trafik tahminleri, geleneksel bir ulaşım modeli kullanılarak yapılmıştır. Model, ilk olarak 1995 ve 1998 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından hazırlanan İstanbul Ana Ulaşım Planının (IUAP) bir parçası olarak, 1996 yılında toplanan verilere göre ayarlanmıştır.

Model revize edilmiş ve model sonuçlarının geçerliliği, 2002 ve 2003 yıllarında toplanan en son veriler kullanılarak kontrol edilmiştir.

Model, şehri 211 bölgeye ayırmaktadır ve bu bölgeler, uygulanabilir en küçük idari birimlere – “mahalle”- dayandırılmıştır. Modelde ayrıca her bölgedeki nüfus, istihdam ve öğrenci sayısı gibi dayanak verileri kullanılmıştır. Karayolu sistemleri dahil olmak üzere tüm diğer toplu ve özel taşıma sistemleri değerlendirilmiştir; bu sistemler, modelin “belkemiğini” oluşturan bir başka önemli bölümdür.  Gelecekteki arazi kullanımı modeli, günde kişi başına yolculuk sayısı, her yolculuğun tipi ve yolculuk matrisi (hangi bölgeden hangi bölgeye) ve yolculuğu oluşturan faktörler, model kapsamında değerlendirilen ve kullanılan diğer önemli etkenlerdir.

Bu faktörler ve diğer birçok faktörün belirlenmesi ve modelde gereken ayarlamaların yapılmasından sonra, - “eğer” – koşullarını içeren birçok farklı senaryo geliştirilebilir; bu çalışmaların sonucunda, en olası trafik talebi yaklaşık olarak hesaplanabilecektir.

Elde edilen bazı anahtar niteliğindeki sonuçlar aşağıda sunulmuştur:

2015 yılında günlük toplam yolculuk sayısının yaklaşık olarak 1,500,000 yolcu olacağı tahmin edilmektedir; 2025 yılı itibariyle bu sayının yaklaşık 1,700,000 yolcu olacağı beklenmektedir.

2015 yılında, sistemi kullanan maksimum yolcu sayısı, saatte tek yönde yaklaşık 65,000 olacak ve bu sayı 2025 yılı itibariyle yaklaşık 75,000 yolcuya ulaşmış olacaktır. 

Tüm yolcular için bir yıl içerisinde kazanılan toplam saat sayısı, 2009 yılında yaklaşık 13 milyon saat olacak ve bu sayı, 2015 yılında yaklaşık olarak 25 milyon saat ve 2025 yılında yaklaşık olarak 36 milyon saat olacaktır.