Tasarım ve Yapım

Projenin tasarım ve yapım aşaması için kabul edilen sözleşme stratejisinin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

Bu amaçların birincisi, ikincisi ve üçüncüsü, yapılacak işlerin özelliği ve finansman kaynağı ile orantılı olarak, uygulama açısından en büyük boyutlu sözleşmelerin düzenlenmesine yönelik arayışlar sonucunda en iyi şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Proje kapsamındaki işlerin özelliği ve projenin tamamlanması için öngörülen süre göz önüne alındığında, dördüncü ve beşinci amaçlar, yüklenicinin tasarım ve yapımdan sorumlu olacağı bir “tasarım-yapım” yönteminin uygulanması sonucunda en iyi şekilde gerçekleştirilebilir.

EPC/Anahtar Teslimi Projeler için FIDIC Koşulları, Birinci Baskı 1999 (EPC Sözleşmesi), tasarım-yapım sözleşmeleri için temel olarak seçilmiştir. Bu standart sözleşme, daha sonra İşveren ve finansman kuruluşu tarafından öngörülen özel şartnamelerin karşılanması ve açık ve net risk dağılımının yapılabilmesi için gereken şekilde değiştirilmiştir.

“Tasarım-yapım” yönteminin kabulü, mantıksal olarak her şeyi kapsayan tek bir sözleşmenin düzenlenmesini beraberinde getirir ve sözleşmenin kapsamı konusunda oluşabilecek tüm boşlukları ortadan kaldırır ve açık ve net sorumluluk dağılımının yapılabilmesini sağlar.

Buna karşılık, finansman kaynağı ve zamanlaması, Projenin en azından iki ana bölüme ayrılmasını gerektirmiştir. Birinci bölüm, İstanbul Boğazı Geçişi ve ikinci bölüm, Banliyö Demiryolu sisteminden oluşmaktadır.

BC1 Sözleşmesi olarak adlandırılan İstanbul Boğazı Geçişi, tek bir sözleşme halinde düzenlenecektir. Bu sözleşme, tasarım ve yapım işleri ile ilgili konularda birbiriyle örtüşen sorumluluklardan kaynaklanabilecek ara-bağlantı sorunlarının mümkün olduğu kadar azaltılabilmesi için alınması gereken tedbirleri kapsamaktadır.

Projenin Banliyö Demiryolu Bölümü, iki ayrı sözleşme halinde düzenlenecektir. Birinci Sözleşme (CR1), Halkalı ile Yedikule ve Söğütlüçeşme ile Gebze arasında yapılması öngörülen tüm yapım işleri, hat işleri, depolar ve atölyeleri ve ilgili Elektro-Mekanik İşleri kapsayacaktır; ikinci Sözleşme (CR2) ise Demiryolu Araçlarını içerecektir.